Raamatupidamine

Korrektne ja täpne raamatupidamine lisab ettevõttele usaldusväärsust. Ettax OÜ-le on oma raamatupidamise usaldanud ettevõtjat, kelle majandusarvestusega tegelevad mitmed kogemustega ja professionaalse raamatupidajad.

Meie raamatupidamisteenused on mõeldud nii suurtele kui ka väikestele, nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele.


Olles meie partner

aitame Teil korraldada arvestus- ja aruandlusprotsessi nii, et see võimaldab Teil tõsta efektiivsust ning hoida kokku kulusid, ulatuses, mis oma töötajate ja struktuuriga võimalik ei oleks.

Pakume korrektset raamatupidamisteenust, Teie ettevõtte aruanded on riigile alati tähtaegselt esitatud ja saadame Teile perioodiliselt ülevaated ettevõtte olulistest finantsnäitajatest. Anname parima, et Teie ettevõttel läheks hästi.

Meie juures saavad abi nii:

 

-alles äritegevust alustavad,

-juba tegutsevad,

-kuid ka äriga lõpetada soovivad ettevõtted.

 

Meie abistama raamatupidamissüsteemi loomisel ja garanteerime toimimist sh.

-raamatupidamise sise-eeskirjade ja kontoplaani väljatöötamine

-algdokumentide kontroll ja töötlemine

-majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistris

-põhivaraarvestu

-laoarvestus

-maksude arvestus

-maksuaruandlus( käibedeklaratsioonide, sotsiaal-, tulumaksu-, töötuskindlustus- ja kohustusliku kogumispensioni maksete deklaratsioonide koostamine ja esitamine)

-muude aruannete koostamine ja esitamine, nt aruanded statistikaametile, Eesti Pangale ja finantsinspektsioonile, sihtfinantseerimise aruanded, saldoandmikud ja eelarve täitmise aruanded

-kasumiaruande ja bilansi koostamine

-majandusaastaaruande koostamine

-statistiliste aruannete koostamine

-raamatupidamisalased konsultatsioonid

-raamatupidamisprotseduuride järelvalve ettevõtetes, millele ei laiene auditi või ülevaatuse kohustus, et anda juhtkonnale kindlus, et raamatupidamine vastab nõuetele

-lepingute koostamine

-müügiarvete koostamine

-pangaülekannete teostamine (vajadusel)

-esindame klienti suhtlemisel audiitorite ja/või ametiasutustega, vastame nende päringutele

 

Muud raamatupidamisteenused (ühekordse iseloomuga):

-varasemate perioodide korrastamine

-raamatupidamise taastamine

-aastaaruannete koostamine

-kliendi esindamine Maksuametis

-käibemaksukohustuslaseks registreerimine

-arhiveerimine

-lepingute ja muude dokumentide koostamine

-Kaugkasutaja teenus:

-kaugkasutaja teenus, mis tagab kliendi ligipääsu raamatupidamise arvestusele

Näita rohkem

<< Tagasi