Palgaarvestus ja personaliteenused

Meie spetsialistid on erialase hariduse ning pikaajalise palgaarvestuse kogemusega. Regulaarselt osalevad nad erialastel koolitustel ning on kursis seadusemuudatustega.


Ettax pakub

lahendusi nii väikeettevõtetele kui ka suurtele organisatsioonidele.

Palgaarvestus ja personaliteenuse sisse ostmise suurimateks plussideks on:

 

-täieliku konfidentsiaalsuse tagamine

-väiksemad riskid

-ressursside kokkuhoid (aeg, raha jne)

-juurdepääs tehnoloogiale ning teadmistele

-võtmeisikud saavad keskenduda oma põhitegevustele

 

Meie palgaarvestusteenuste hulka kuuluvad:

 

-palgaarvestus (töötasude, puhkusetasude, haigusrahade, preemiate, lõpparvete ning kinnipidamiste arvestus, kogumispensioni maksete deklareerimine)

-esitame palgaarvestuse kohta palgalipiku töötajatele ning välisele infotarbijale (nt statistikaametile)

-lähetus- ja kuluaruannete koostamine

-suhtleme haigekassa ja sotsiaalkindlustusametiga.

-koostame vajalikud aruanded (palgaaruanded, palgalipikud, TSD aruanded maksu- ja tolliametile, palgastatistika aruanded)

 

Palgaarvestust peame tarkvaraprogrammis ……, vajadusel oleme aga valmis kasutama ka teie palgaarvestusprogrammi
Pakume palgaarvestuses täislahendusi, kus lisaks palgaarvestusele nõustame ka maksude, tööseadusandluse ja personaliga seotud küsimustes ning aitame koostada töölepinguid.

Näita rohkem

<< Tagasi